TOBIAS HULTÉN
fotograf

PROJEKT

KONTAKT

UPPDRAG

Uppdragsgivare i urval:

Dagens Nyheter

Life after Football (NL)

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Museum

Mejeriet

Pluribus Förlag

Bandyportföljen
Kulturkraft STHLM
Blekinge Läns Tidning

 

Ansvarar sedan 2007 för fotoutbildningarna på
Fridhems Folkhögskola i Svalöv.